EGİTİMLER

KONSERVATUVARA HAZIRLIK (TİYATRO, OYUNCULUK, SAHNE SANATLARI BÖLÜMLERİ) SINIFI

Eğitim Süresi: Toplam 80saat / Haftada 2 Gün (6 Saat)

Bu program, Konservatuvar sınavlarına hazırlanan oyuncu adayları için özel olarak hazırlanmış bir programdır. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’ nin ,Tiyatro,oyunculuk,sahne sanatları bölümüne girecek adayların profesyonel eğitim kadromuzla teorik ve pratik olarak hazırlanmalarını, ilk adımı doğru ve etkili bir şekilde atmalarını sağlıyoruz.

Programımızda eğitimin ilk 2 ayı temel tekniklerin kazanımı üzerinde çalışalacak ikinci aydan itibaren sınavlara hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir. Deneyimli akademisyen kadromuz süreç boyunca sınavlara hazırlanan öğrencilere hedefledikleri üniversite/konservatuarın dinamiklerini dikkate alarak rehberlik edecekdir.

Eğitim süresi toplam 72 saat olup;

Hafta içi sınıfı haftada 2 gün toplam (6 saat) eğitim /3 ay

Hafta sonu sınıfı haftada 1 gün (4 saat) eğitim alacaktır./ 4 ay


EĞİTİM İÇERİĞİ

OYUNCU DİKSİYONU

DİYAFRAM

ŞAN

RİTİM

VÜCUT KAREOGRAFİ ESNEME

DİKKAT KONSANTRASYON

DUYGU KONTROLÜ

DUYGU GEÇİŞLERİ

NEFES VE NEFES KONTROLÜ

HEYECAN KONTRROLÜ

TİRATLARLA UYGULAMALI SAHNE EĞİTİMİ

ŞİİR

BİLİNÇALTI ÇALIŞMALARI


TEMEL OYUNCULUK & KAMERA ÖNÜ OYUNCULUK EĞİTİMİ

Eğitim süresi : 16 HAFTA ( 4 ay ) Toplam 96 SAAT


Programın Amacı:

Profesyonel olarak kamera önü oyunculuk yapmak isteyen ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere, oyunculuk seçmelerinden (audition) başlayarak tüm süreçle ilgili rehberlik etmek, temel oyunculuk bilgilerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan sektörel ve teknik bilgileri kazandırmaktır.


Kazanımlar;

Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimize;

Katılım sertifikası,

Bireysel performanslarının kayıtlı olduğu demo,

Profesyonel fotoğraf çekimiyle hazırlanmış Showreel

Yapılacak seçmeler sonucunda başarılı olanlar, seçilerek Cast34 Ajans’ın projelerinde yer alma imkanına sahip olabilecektir.

Başarılı olan öğrenciler anlaşmalı olunan yapım şirketlerine yönlendirilecektir.

Eğitimlere katılan kayıtlı tüm öğrencilerimizin alanında profesyonel isimlerin katılımıyla gerçekleşen workshoplarımıza ücretsiz katılım hakkı vardır.


Programın İçeriği:

Temel Oyunculuk;

Kamera önü oyunculuk teknikleri ve uygulamaları;

Metin okuma, Tekst çözümleme ve tekste yaklaşım yöntemleri,

“Amaç” belirleme ve bir motivasyon olarak kullanabilme,

Almak – vermek – paylaşma çalışmaları.


Diksiyon;

Nefes- ses- artikülasyon

Vurgu, Tonlama ve Fonetik bilgisi


Casta hazırlık;

Auditiona hazırlık

Set ortamının işleyişi, provalar ve çekim süreci;

Deneme çekimi ve tanıtım çekimi fotoğraflarının hazırlanması

Show-reel ve cv hazırlama,

Çekim öncesi, hazırlık, TV terminolojisi,

Cast belirlenme kriterleri ve ipuçları,

Ajans seçimi ve yapım şirketleriyle iletişim,

Eğitim sonunda profesyonel fotoğraf çekimi;

Cast Direktörü tarafından hazırlanacak olan callback,


Sektörel Bilgi;

Yönetmen - oyuncu ilişkisi;

İş akışı ve motivasyon,

İş etiği ve mesleki duruş;

Örneklerle kamera önünde yaşanabilecek olumsuzluklar ve çözümü,


Kamera Oyunculuğu ve Yönetmenle Uygulama;

Çekim ölçekleri ve performans,

Sesli çekim ve kurgu konularında uygulamalı çalışmalar,

Uygulamalı devamlılık sağlama teknikleri,

Kamera arkası ve set ekibiyle iletişim,

Oyuncu - yönetmen ilişkisi,

Uygulamalarla bireysel ve sahne çekim çalışmaları,

Eğitmenlerin inisiyatifinde dizi veya film setlerine ziyaret,

Yönetmen tarafından hazırlanacak demo çekimi,


DİKSİYON & ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ

Eğitim süresi; 12 HAFTA ( 3 ay ) Toplam 48 SAAT

Katılımcı Profili: Kendini her konuda çok daha iyi ifade etmek isteyenler, sosyal iletişim becerileri ile farklılık yaratmak isteyenler, Profesyonel iş hayatında diksiyon ve hitabetiyle dikkatleri üstünde toplamak isteyenler

Amaç: Bireylerin, akıcı ve anlaşılır konuşmasını ve etkili ifade becerileri kazanmasını sağlamaktır. Katılımcıların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşabilmesi, sesini topluluk önünde yapılan konuşmalarda etkili bir biçimde kullanabilmesi, sosyal iletişim becerileri ve topluluk önünde yapılacak olan konuşmalarda özgüven kazanması amaçlanmaktadır.


Programın Hedefleri:

Akıcı ve anlaşılır konuşma ve etkili ifade becerilerini güçlendirmek

Türkçe’yi kullanırken Fonetik açıdan seslerin doğru ve etkileyici bir şekilde ifade edilmesini sağlamak

Bireyin, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini, daha az ses yorgunluğu ile daha çok ses enerjisi sağlamasına yardımcı olmak

Genel olarak sosyal iletişim becerileri konularında farkındalık yaratmak.

Dinleyen / anlatan ilişkilerinin temeli ve çeşitleri üzerine simülasyon çalışmaları.


Uygulamalar:

Doğaçlama Konuşmalar ve Çekimler

Fonetik Alfabesi Çalışmaları

Artikülasyon Çalışmaları

Nefes Teknikleri

Ses Teknikleri

Grup olarak ve/veya partnerli spontane çalışmalar.

Ekip çalışmasının önemi ve uygulamalı çalışmaları.

Gerginlik farkındalığı ve baş etme yöntemleri.

Anlatan / dinleyen çalışması.

İçerik: Eğitim, Diksiyon ana ekseninde ve teorik konuların, pratik unsurlarla iç içe geçmesiyle yapılan doğaçlama çalışmalarını içerir:


DİKSİYON EĞİTİM İÇERİĞİ

Nefes;

Doğru nefes alma teknikleri

Konuşurken heyecanı ve stresi kontrol edebilmek

Diyafram nefesi egzersizleri

Nefesle rahatlama egzersizleri

Doğru telaffuz ve önemi Türkçenin yapısı ve Fonetik özellikleri

Yazı dili ve konuşma dili arasındaki ayrımlar.

Ünsüz ve ünlülerin doğru çıkarılış biçimleri ve kullanımı

Tonlama, vurgulama, ulama, durak gibi konuşmaya ahenk ve özellik katan kurallar ve uygulamaları

Tonalite kuralları ve önemi;

Ses Bükümleriyle metin analizi ve uygulaması

Konuşma organları

Boğumlanma (Articulation) alıştırmaları

Akıcı ve anlaşılır konuşmanın sağlanması

Metin çalışmaları

Doğaçlama çalışmaları

Rahatlama Egzersizi, Gerginlik ile baş etme yöntemleri.

Konuşmaya Yaratıcılık katmak amacı ile yapılan mimik egzersizleri

Anlatan & Dinleyen ilişkisi ve simülasyonu

Partner çalışması


Partneri gözlemlemek / Partneri Dinleme - Anlatmak / Partnerimizle iletişim kurmak.


ÇOCUKLAR İÇİN KAMERA ÖNÜ OYUNCULUK EĞİTİMİ

Drama destekli kamera önü oyunculuk atölyesinde öğrencilerin, eğlenirken öğrenmeleri amaçlanmıştır. Oyunculuk disiplini ile tanışacak küçük öğrencilerimize oyun rehberliğinde oyunculuk öğretilmekte Oyunculuk eğitimi ile gelişimleri desteklenmekte ve oyunculuğa ilk adımlar atılmaktadır.

Kursumuz yoğun yaratıcı drama faaliyetleri ile başlayarak tanışma ve duyu çalışmaları, uyum ve konsantrasyon, motivasyon egzersizleri, doğaçlama, ritim ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Programının ikinci kısmında karakter analizi, metin okuma yorumlama ve metin yazımı, doğaçlamalar, fiziksel ve içsel aksiyon çalışmaları ve duygu egzersizleri ile devam edilir.

Katılımcı çocuklarımız sadece sahne üstünde değil sahne arkasında, dekor, kostüm, makyaj gibi sahne çalışmalarının oluşturulması, reji önerilerinde bulunması gibi tiyatronun farklı bileşenlerine yönelik bir toplu yaratım sürecine geçilir. Katılımcı çocuklarımızın sadece kamera önü ve arkasında değil film yapımının senaryo ve prodüksiyon ile birlikte üçüncü basamağı olan post-prodüksiyon süreciyle ilgili de çalışması sağlanır. Bu süreçte oyunculuk, reji, sanat ve görüntü yönetmenliği, ses teknisyenliği üzerine de temel bilgiler edinilmiş olur.

Eğitim sonunda başarılı olan öğrencilerimiz 34 Film Akademi tarafından yürütülen projelere ve anlaşmalı yapım şirketlerinin mevcut olan projelerine yönlendirilecektir.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Eğitim süresi; Toplam 32 Saat ( 4 ay)

Eğitim günleri; Cumartesi veya Pazar

Eğitim saatleri; 12:00 / 14:00

Yaratıcı Drama eğitimi (5-9) ve (10-15) yaş aralığındaki çocukların kendi yaş gruplarına göre düzenlenen sınıflarda birarada olarak sosyal çevreye uyumunu ve farkındalığını arttırmak için çeşitli doğaçlama çalışmalar yapılmasıyla başlar.

Yaratıcı drama eğitimi; çocuğun kendisini daha iyi ifade ederek, çevresi ile daha uyumlu ve paylaşımcı bir şekilde yaratıcılığını öne çıkartabilmesine, interaktif çalışmalar yapılarak çocuğun sosyal iletişimini ve özgüvenini güçlendirmesine, çevresine uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine Hayâl gücünü ve yaratıcılığını geliştirebilmesine büyük ölçüde katkı sağlar.


YETİŞKİNLER İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

EĞİTİM SÜRESİ; Haftada bir gün (3 saat) 3 Ay Toplam 36 saat

Yaşayarak öğrenme yöntemini temel alan, yaratıcı drama yöntemi, yaşantı grupları oluşturarak, hedefe yönelik bir eğitim süreci oluşturur. Yaşantı gruplarının hedefi, katılımcıların aktif olduğu ve kendilerini keşfetmelerini sağlayabilecek süreçler ortaya koymaktır. Bu yöntemle, hem kişisel gelişim sürecine, hem de grup içi davranışların gelişimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

"Yaratıcı Drama" ile gerçekleştireceğimiz eğitim sürecinde katılımcılara, interaktif kavramlar kullanılarak, özgürce düşünmeleri ve kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı yaratılacaktır. Kazanmış oldukları özgüvenle birlikte, iş yaşamı ve günlük hayattaki yaşamlarına katkı sağlanacak ve bu sürecin sonucunda, "gelişim kalitesindeki" değer artışı, ölçülebilir düzeye çıkacaktır.


PROGRAMIN AMACI;

Yaratıcılığınızın sınırsızlığını keşfetmeniz, Bireysel yeteneklerinizin farkına varmanız, aynı zamanda tüm bunları katılımcılarla etkileşimli bir atmosfer içinde yapmanızı sağlamaktır. Yaratıcı Drama olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmayı amaçlamaktadır. Hayata günlük rutinlerin dışında farklı açılardan bakabilmeyi, boyut katabilmeyi , yeni perspektifler kazanmayı sağlayan bir programdır. Bu program Kaygı ve stres kontrolü kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır.

Birlikte çalışma becerisi

Çözüm üretme yeteneği

Heyecan kontrolü

Dinleme becerisi

Empati kurma

Sosyal gelişim

Hayâl gücü

Yaratıcılık

Motivasyon

Duygularını tanıma ve değerlendirebilme

Öfke kontrolü


GENEL KAZANIMLAR

Kendini tanıma,

Ötekini tanımayı sağlar ve Farkındalık kazandırır,

Kendi başına düşünmeyi ve olaylara, eleştirel bakmayı sağlar,

Grup içinde işbirliği yapabilme özelliğini geliştirir,

Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,

Konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerini geliştirir,

Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar,

Etik değerlerin gelişimini sağlar,

Güven duygusunun gelişmesini sağlar,

Bedenini tanımayı sağlar,

Yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,

Duygunun sağlıklı boşalımına olanak verir,

Kendini ifade etmeyi sağlar,

Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir ve kendi öğrenme ritmini bulmayı sağlar.

Sorumluluk almayı sağlar,


PROGRAM İÇERİĞİ

Yapılandırılmış doğaçlama çalışmaları.

Drama ve sanat ilişkisi.

Drama ve görme biçimleri bilgisi; fotograf

Müzik ve ritm kullanarak öykülendirme.

Grup dinamiği oluşturma

Sözel ve Bedensel ifade

İletişimde özgüven

Farkındalık

Sorunlarla başa çıkma ve çözüm yaratma

Öfke Kontrolü

Olay ve olgulara eleştirel bakış

Empati kurma


YÖNETMENLİĞE GİDEN YOLDA HAYALLERİNİZİN KAPISINI

İDOL MEDİA,34 FİLM AKADEMİ YÖNETMENLİK KURSU İLE ARALAYIN!

Reklam, Dizi ve Film projelerinde aldığı ödüller ile tanınan ünlü Yönetmen Hakan KURŞUN’un eğitmenliğinde gerçekleşecek olan eğitimlerimize bekliyoruz.

Yönetmenlik Kursu; hayali film çekmek olan, yönetmenlik konusunda kendini geliştirmek isteyen, film nasıl çekilir sorusuna cevap arayan ve yönetmen olmak istiyorum diyen herkes için uygundur. 80 saatlik eğitim süresince kameralardan çekim tekniklerine, ışık ve ses bilgisinden sinematografiye, kurgudan senaryo yazımına kadar bir çok başlığın teknik ve teorik eğitimini alıp , uygulamalarını gerçekleştiriyoruz.

A’dan Z’ye film nasıl çekilir konusunda tüm bilgileri öğreneceksiniz.

Sınıf içi etkileşimli dersler aracılığı ile yönetmen olmak için ihtiyacınız olan film çekimi pratiğini yapacaksınız.

Çekmek istediğiniz proje için ihtiyacınız olan teknik ve teorik bilgileri öğreneceksiniz.

YÖNETMENLİK KURSUMUZ; Toplam 80 SAAT / HAFTADA 2 GÜN (6 SAAT).


Yönetmenlik Kursu Ders İçeriği

SİNEMAYA AŞİNALIK VE YÖNETMENLİK KAVRAMI

YÖNETMEN KİMDİR VE YÖNETMEN NEDİR?

ZİHNİ YÖNLENDİRMEYE HAZIRLAMAK/ SİNEMA TÜRLERİ

SENARYO

SENARYOYU ANLAMAK/ SİNOPSİS /TREATMAN

KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ

DEKUPAJ VE ÇEKİM SENARYOSU /STORYBOARD

MİZANSEN / KOMPOZİSYON

GÖRÜNTÜLEME BOYUTU/ KAVRAMSAL GÖRÜŞLER

FİLM YAPIM KURALLARI / VARSAYIMSAL ÇİZGİ